Разширен терминологичен речник

Екошик

Продукти или услуги, които не застрашават природата и същевременно са модерни и шик.

Екологичен отпечатък /отпечатък върху околната среда

Общото количество енергия или околна среда (земя, вода, въздух, дървета и други), която е необходима да абсорбира, преработи, пречисти и регенерира общото количество замърсители и разрушение, предизвикани от човек, предприятие, град и т.н.

Енергийна ефикасност

Постигане на същите резултати с употреба на по-малко енергия.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)