Разширен терминологичен речник

Честна търговия

Социално движение, популяризиращо стандарти за труд, адекватно заплащане и добри практики.

Тази инициатива, влязла в действие от 1997, е правно обвързващо споразумение, с което над 160 страни се съгласяват да намалят техните емисии на парникови газове със средно 5.2 процента под нивата си от 1990. Тази цел вероятно няма да бъде постигната.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)