ИЗТЕГЛИ

От тук бихте могли да изтеглите всички учебни материали в pdf формат.

Тема 1: Въведение

SESP_Unit_1_FINAL_BG.pdf

Урок 2: Социално предприемачество и стратегически анализ

SESP_Unit_2_FINAL_BG.pdf

Урок 3: Оценка на ресурсите на СП и стратегическа диагностика

SESP_Unit_3_FINAL_BG.pdf

Урок 4: Формулиране на стратегия

SESP_Unit_4_FINAL_BG.pdf

Урок 5: Социален маркетинг и социалното предприятие. Разработване на своя маркетингова стратегия

SESP_Unit_5_FINAL_BG.pdf

Урок 6: Управление на човешки ресурси

SESP_Unit_6_FINAL_BG.pdf

Урок 7: Разпознаване на нуждите от обучение

SESP_Unit_7_FINAL_BG.pdf

Урок 8: Прилагане на творческия подход към социалното предприемачество в предлагането на продукти и услуги

SESP_Unit_8_FINAL_BG.pdf

Урок 9: Какво е зелен бизнес?

SESP_Unit_9_FINAL_BG.pdf

Урок 10: Изпълнение на стратегията

SESP_Unit_10_FINAL_BG.pdf

Урок 11: Контрол и контрол на качеството

SESP_Unit_11_FINAL_BG.pdf