Разширен терминологичен речник

Балансираната карта

съдържа финансови и нефинансови показатели в един доклад и така позволява на мениджърите да имат по-широк поглед върху организацията.

Бизнес развитието

включва  различни техники и отговорности, които целят да спечелят нови клиенти и пазари. По същество, то заявява  един централен подход, с който да се развият нови възможности, или от съществуващи източници на печалба, или чрез активно насочване към потенциални нови такива и работа по тяхното осигуряване.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)