Очакваме отзивите Ви!

Авторите на учебните материали и дизайнерите на платформата се надяват, че след като овладеете предложеното съдържание, ще бъдете в състояние да оцените ползите, които стратегическото планиране ще донесе на фирмата Ви по отношение на целите, които си поставяте, и средата, в която работите. Учебните материали предлагат насочване към темите според индивидуалните потребности.

Надяваме се материалите да бъдат от действителна полза за всички, които се стремят към постигане на конкурентоспособност и по-нататъшно развитие за фирмата си. Същевременно знаем, че винаги има място за подобрение, ето защо ще Ви бъдем благодарни, ако добавите Вашите бележки и предложения за бъдещото усъвършенстване на учебните материали директно в онлайн платформата (моля, попълнете формуляра за контакт по-долу) или като се свържете с един от партньорите ни във Вашата страна.

Project Co-ordinator:

SZREDA
Stara Zagora Regional Economic Development Agency
Gen.Stoletov Blvd. 127
6000 Stara Zagora
Bulgaria
office@szeda.eu
www.szeda.eu
Contact person: Rumyana GROZEVA

Partners involved:

Portugal

Austria

Bulgaria

Lithuania

Germany

Bulgaria