Разширен терминологичен речник

Форми на обучение

този термин се отнася главно към организационно структурираната страна на обучението. Създава се рамка, която поддържа, подкрепя и изисква обучение, главно чрез дидактични и методологични условия. Освен стандартните форми на обучение като уроци и семинари, нови допълнителни форми на обучение като кръгове на качеството, острови на знанието, наставничество и онлайн общества набират популярност с новите работни и организационни методи.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)