Ръководство за потребители

Как да работим с платформата?

Здравейте!

Възползвайте се от предизвикателството - разработете стратегия на социалното си предприятие и подобрете конкурентните си предимства!

Проектът SESP предлага информация за разработване на стратегия, учебни материали, както и насоки за наставници и преподаватели. Можете да потърсите по-подробна информация за платформата в ръководството за потребители или да започнете с кратка проверка на „готовността на стратегията“ Ви с помощта на инструмента за диагностика. Можете директно да преминете към учебните материали / учебните модули или да научите повече за проекта SESP!

Настоящият проект се осъществява с финансовата помощ на Европейската комисия. Изложените в този уеб сайт възгледи са единствено на авторите и Комисията по никакъв начин не носи отговорност за използване на съдържащата се в него информация.