2. Социално предприемачество и стратегически анализ

Цел на обучението

В тази тема ще разгледаме ролята на социалното предприемачество и мястото на социалната икономика в Европа според позицията и политиките на Европейския Съюз. По-късно този курс ще ви представи някои основни концепции в стратегията, като например визия, мисия и ценности на компанията. След това ще продължим с основите на успешния анализ на една компания, който всеки управител трябва да може да направи сам. В края на темата ще разгледаме доколко е подходяща и устойчива на конкурентите стратегията на едно МСП.

Очаквана продължителност

Ще са ви необходими около 75 минути да се справите с тази тема и допълнително време, за да приложите инструментите и да направите упражненията.

Introduction

Социалното предприемачество представлява разпознаване на социален проблем и употреба на принципите на предприемачеството с цел да се организира, създаде и управлява социално предприятие, което да постигне желаната социална промяна. Докато бизнес предприемачът измерва успеха си в печалби и възвращаемост, то социалният предприемач измерва също така обществените ползи от труда си. Поради това, главната цел на социалното предприемачество е да постига напредък към социални, културни и екологични цели. Социалните предприемачи най-често са свързани с доброволческия и нестопански сектор, но това не изключва организацията да реализира печалба. Социалното предприемачество, практикувано в световен мащаб или международен контекст, се нарича международно социално предприемачество. Така или иначе, както всяка друга занимаваща се с бизнес организация, социалното предприятие изисква подходящо стратегическо планиране, основаващо се на добре подбрани анализи.