Разширен терминологичен речник

Предконсумативен / постпроизводствен

Материал, който е дошъл от производствения процес и вече не може да се използва от производителя, но все още не е стигнал до консуматора.

Постконсумативен

Материал, който вече е бил използван от потребителя и сега е превърнат или рециклиран в нещо друго.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)