Разширен терминологичен речник

Инструкции на работното място

при създаването на система от инструкции на работното място, определящите въпроси са:

  • Каква е целта на обучението?
  • Какво трябва да се научи?
  • Как и с какви материали трябва да се провежда обучението ?
  • Къде и кога трябва да се състои процесът на обучение?
  • Какъв надзор трябва да има над него?
Интернационализацията

обхваща всички дейности, които компанията извършва по отношение на връзките си с чужди пазари.  Интернационализацията може да приема много форми, например инвестиции в чужда страна (преки чужди инвестиции), формирането на партньорства с чужди компании, наемането на чуждестранни експерти за подизпълнители, участие в международни мрежи и много други.

Иновации от гледна точка на бизнеса

Досега сме разбрали, че иновациите са успешното въвеждане на нещо ново и полезно, например въвеждането на нов процес, метод, практика, оборудване, продукт или услуга.

Но как изглежда иновацията от гледна точка на бизнеса? Иновация е реализирането на идея генерираща печалба. Тук откриваме три основни точки: реализация, идея и печалба. Това което може да добавим към тази дефиниция са концепциите „Положителна промяна”, „Нова стойност” и „Социална добавена стойност”.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)