Модул 6: Go Green

Цел на обучението

Този урок цели да покаже как можете да превърнете бизнеса си в зелена практика и да покаже важността на това да поддържате зелена стратегия. Успехите на „зелените” фирми показват, че е икономически изпълнимо и всъщност много практично да правите бизнес по един устойчив и щадящ околната среда начин. Тук ще разясним основните черти на зеления бизнес и ще демонстрираме методите за ефективно прилагане на зелена стратегия.

Предвидено време

Ще ви отнеме около 60 минути да се справите с тази тема и допълнително време, за да приложите инструментите и да направите упражненията.

 

Въведение

Какво означава „Go Green“? ”Going green” (минаване на зелено) означава, че приемате определени практики и навици, които намаляват общия вреден ефект, който имате върху околната среда. Тези практики включват всичко от рециклиране, през намаляване на употребената енергия и използване на градски транспорт, до купуване на местни стоки.

Приемането на отговорни към околната среда бизнес практики би могло да ви предостави редица допълнителни възможности. Преминаването към устойчива бизнес рамка отваря различни ниши, които предприемчиви индивиди и социални предприятия могат да идентифицират и обслужват. Те включват разработването на нови продукти и услуги, подобряването на ефикасността на съществуващи фирми, нови методи на маркетинг, реструктуриране на съществуващите бизнес модели и практики и други.