Разширен терминологичен речник

Диверсификацията

е стратегия за развитие на фирмата чрез навлизане в допълнителни дейности, различни от съществуващите продукти, услуги и пазари.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)