Разширен терминологичен речник

Наставничество

тази практика се използва все по-често в допълнение на мерки за оперативна работа в сферата на фирменото обучение. Като нова форма на обучение, наставничеството цели да подпомогне както индивида в неговото лично и професионално развитие, така и цялата група. То се стреми да отговаря на личното и колективно развитие, да направи възможни процесите на промяна и самоопознаване и да промени поведението.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)