3. Оценка на ресурсите на СП и стратегическа диагностика

Цел на обучението

Първо, в този раздел ще си разясним някои специфични въпроси относно управлението на социалните предприятия. След това ще разгледаме организационната среда, включваща всички нейни фактори, които биха могли окажат значително влияние върху на дейността на СП. Така по-лесно ще разберете какво става както вътре в, така и отвън вашето СП и ще получите предложения за идеи и методи, чрез които да включите анализа на околната среда във вашата бизнес стратегия. За да можете да извършите анализ на външната среда, като мениджър, трябва първо да разберате как се структурира организационната среда.

Очаквана продължителност

Ще са ви необходими около 90 минути, за да се справите с тази тема и допълнително време, за да приложите инструментите и да направите упражненията.

Въведение

Въпреки че социалното предприятие (СП) изисква някои специфични управленски умения, основните необходими знания са същите като  в традиционните МСП.

Анализът е първата стъпка към подобрението - затова и е толкова важно не само да познавате изключително добре вътрешната среда на вашето СП, но и да можете да анализирате бизнес процесите и организационната и йерархичната й структура. Анализът на критичната точка и този на разходите и ползите са две техники, които се фокусират върху вашето СП, доставчици и клиенти, докато сравнението с лидерите в отрасъла и SWOT анализът ви дават повече информация за конкурентите.

Външната среда е решаващ фактор, който определя до голяма степен успеха на СП. Вие трябва да задоволявате очакванията на клиентите, а от друга страна, доставчиците трябва да ви снабдяват с необходимите ресурси. Технологиите са движещите сили на процесите в СП, а същевременно конкурентите ви искат да разширят пазарния си дял за сметка на вашето предприятие. Моделът за петте конкурентни сили на Портър ще ви помогне да анализирате всички заинтересовани страни и позицията на социалното ви предприятие по отношение на конкурентите. Анализът на стратегическите групи предлага алтернативен, по-подробен начин да погледнете на позицията на СП в контекста на пазарната конкуренция.