Разширен терминологичен речник

МСП

категорията микро, малки и средни предприятия включва предприятия, които имат до 250 служители  и имат или годишен оборот от не повече от 50 милиона Евро, или годишен отчет от не повече от 43 милиона Евро.

Мисията на организацията

трябва да ръководи действията на организацията, да излага главната й цел, да подсказва за посока и да води взимането на решения. Мисията предоставя контекстуалната рамка, в която се формулират стратегиите на организацията

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)