Разширен терминологичен речник

Генерични стратегии

са тези стратегии, които фирмата може да следва за да създаде и поддържа конкурентно предимство. Те не зависят нито от предприятието, нито от отрасъла. Трите генерични стратегии включват постигане на най-ниски разходи, диференциация и фокусиране.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)