Разширен терминологичен речник

Устойчивост

Задоволяване на сегашните човешки нужди без увреждане на способността на бъдещите поколения да задоволяват своите; работа по начин, удовлетворяващ следните условия:

  • Не се добиват от земята материали по-бързо, отколкото тя може да ги възстанови;
  • Не замърсяват или увреждат въздуха, водата и земята по-бързо, отколкото планетата може да ги преработи и пречисти;
  • Не разрушават или експлоатират природата по-бързо, отколкото тя може да се възстанови;
  • Честно и справедливо покриване на основните глобални човешки нужди.
Управлението на знанието

представлява създаването, идентифицирането, улавянето и обменът на знание. Става въпрос за придобиване на необходимите знания, на необходимото място, в необходимото време, особено когато се отнася до повлияване върху дадено действие или решение.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)