Разширен терминологичен речник

Алтернативна енергия

енергия, добита от източници, различни от традиционните такива като фосилните горива, въглищата и атомната енергия. Алтернативната енергия включва соларната, водната, вятърната и геотермалната.

Анализът на разходи и ползи

взима предвид и изразява количествено бъдещите ползи, включително и тези, които не са от паричен характер. Това е добър метод, с който може да изведете стойността на различни начини на инвестиране.

Анализът на критичната точка

е математически метод да установите количеството продукция, което трябва да продадете, за да получите печалба.

Анализът на организацията

включва основната информация за организацията, например нейната мисия, цели и ценности. Той също така се фокусира върху разбирането на нуждите на предприятието като цяло, неговата стратегическа насока и разпознаване на действията, чрез които то да постигне своите стратегически цели.

 

Изтегляне в PDF формат

Всички термини в един документ за изтегляне (PDF формат)