6. Žmogiškųjų resursų valdymas

Mokymosi tikslas 

Pabaigus 6 skyrių, jūs galėsite atpažinti Žmogiškųjų resursų valdymo (Human Resource Management (HRM)) koncepcijas ir galėsite apibrėžti svarbiausias charakteristikas. Jūs taip pat galėsite pritaikyti žmogiškųjų išteklių valdymo principus savo Socialinei Įmonei (SĮ). Šis skyrius jus supažindins su Mokymosi visą gyvenimą svarba ir suteiks įrankius, kaip diagnozuoti ir pagerinti mokymosi poreikius jūsų SĮ.

Numatytas laikas

Tai užtruks apytiksliai 75 minutes. Jums taip pat reikės paildomo laiko atlikti pratimus ir pritaikyti skirtingus įrankius.

 

Įžanga

Žmogiškųjų išteklių valdymas (HRM) siekia atrinkti, valdyti ir vesti darbuotojus link jų kompanijos tikslų ir siekių. Pagrindinis HRM tikslas yra sulyginti įmonės politiką su jos strategija. Per adekvatų būdą HRM identifikuoja žinias, įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas, kurių reikia norint gerai atlikti savo funkciją prisidedant prie kompanijos bendrų siekių.