Socialinio Verslumo Strategijos Planavimo Tikslas

SESP projekto bendrasis tikslas –prisidėti prie socialinės verslumo plėtros visoje ES siekiant naujoviškų produktų ir procesų perdavimo, bei keistis gerąja patirtimi. Todėl SESP projekto metu bus galima identifikuoti socialinėj verslumo plėtroj dalyvaujančių šalių varomąsias jėgas, taip pat kaip Europos lygmenyje. Taip pat galima rasti SĮ sektoriaus tvaraus vystymosi naujus sprendimus ir darbo vietų sukūrimą, įgyvendinant bandomąsias inovacines mokymo priemones. SĮ dalyvaus kompiuterinio mokymosi platformoj, leidžiančioj jiems bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu, keistis atvejais ir bendrauti.