Socialinių įmonių praktikų kūrybiškumas ir novatoriškos pažiūros. Verslo lyderystė.

Mokymosi tikslai

Šio modulio tikslas yra padėti socialinių įmonių vadovams rasti tinkamą pusiausvyrą tarp plėtros ir galimybių, nustatant svarbias taisykles veiklos veiksmingumui, taikant sudėtingose sąlygose ir kintančioje aplinkoje.

Numatyta trukmė

Šis modulis užtruks apie 90 minučių. Pratybos reikalauja papildomo laiko.  

 

Įvadas

Inovacijos yra pirmasis taškas studijuojant ekonomiką, verslą, technologijas, socialinius mokslus, inžinerijos tendencijas pasaulyje. Mes kalbame apie naujoves, tačiau dažnai kalbame apie skirtingus dalykus; naujovės yra dažniausiai siejamos su “išradimo” reikšme. Ar tai tiesa?

Literatūroje galime rasti daug žodžio "inovacija" apibrėžimų:
"Suvokdami naują idėją, kaip pridėtinę vertę", - inovacijų tinklas JAV "Naujų idėjų vystymas ir jų ekonominis pritaikomumas, kaip naujas produktas ar procesas", prekybos ir pramonės departamento, Jungtinė Karalystė.

Akivaizdu, kad sąvoka "inovacija" atspindi daugialypes koncepcijas, ir tai būtų didelė klaida, tiesiog prilyginti inovacijas  išradimams.

 

Taigi, sąvoka "inovacija" turėtų būti susieta su verslu, ekonomika, rinka ir greitu augimu. Inovacijų šaltiniai yra ten, kur yra naujų idėjų ir žmonių, norinčių juos vartoti, kai yra pelnas ir plėtra.

Mes galime pasiūlyti supaprastinti sąvoką,  taikant nuoseklų požiūrį socialinėms įmonėms: "Inovacijos - tai naujų idėjų įgyvendinimas, duodantis pelno,  sukuriantis naują (socialiniu požiūriu PRIDĖTINĘ) VERTĘ, teigiamus pokyčius organizacijoje, visuomenėje ar rinkoje"1.

Šiandien rinkos plėtra ir socialinės-ekonomikos dinamika reikalauja sukurti hibridines įmones, kurios gali užpildyti rinkos nišą ir imtis veiksmų. Didžiausias skirtumas tarp socialinių įmonių ir tradicinių bendrovių yra tas, kad jie nepaskirsto pelno,  bendrai sprendžia įvairias socialines problemas. Didžiausi socialinės įmonės praktikos sėkmės veiksniai apima kelis pagrindinius komponentus:

1. Kultūrinis suderinamumas:

  • Verslo iniciatyvos nėra tinkamos kiekvienai organizacijai;
  • Suinteresuotųjų kompanijų įsipareigojimai;
  • Teisinės aplinkos ir verslo organizacijų tradicijų egzistavimas;

2.  Įsipareigojimai:

  • Pinigai neturėtų būti socialinės įmonės didžiausia motyvacija;
  • Organizacija, kuri galėtų plėtoti socialines įmones turėtų turėti aiškiai apibrėžtus prioritetus;
  • Reikėtų informuoti iš pat pradžių, kad kuriant socialinę įmonę, reikės daug laiko ir pastangų iš besivystančių komandų.

3. Mastas:

  • Žmogiškųjų išteklių buvimas (besivystančių komandų nariams turėjo būti atliktas verslo įgūdžių specializuotas mokymas/Vadovavimas);
  • Finansinių priemonių (turtas / ištekliai) ar tokio tikslo įgyvendinimo programų buvimas.2

Taigi, socialinė įmonė yra "socialiai motyvuotas verslas", kur socialiniai bei verslo tikslai yra vienodai svarbūs; šis derinys yra plačiai žinomas kaip “dvilypumo”. Socialinė įmonė  įvairiais būdais gali daryti verslą. Pridėtinė vertė socialinėje įmonėje ateina iš pajamų generavimo, kurias naudojant siekiama padidinti socialinę, visuomeninę ar ekonominę naudą.

Jei jūs nusprendėte eiti socialinės įmonės keliu ,ruoškite kruopščius suderinimus, socialinių ir ekonominių tikslų pusiausvyrą.  Ar jūsų socialinei įmonei pavyks, priklausys nuo to, kaip jūs organizuosite savo ekonominę veiklą ir kaip ji derės su jūsų socialiniais tikslais.

Socialinei įmonei yra papildoma galimybė realizuoti pelną iš ūkinės veiklos, ieškoti naujų ir lanksčių išteklių vykdant socialiai naudingą veiklą.

Žmonės ir jų poreikiai yra pirmoje vietoje, planuojant socialines įmones; todėl ekonominė veikla yra tik priemonė pasiekti socialinę gerovę. Misija yra suvienyti socialinę įmonę: kokie jūsų tikslai ir ką jūs norite pasiekti?

1 “The Innovative Approach in Bulgaria and the EU Funds”, nginno.com
2 Counterpart International – Bulgaria, Training for Social Enterprise Educators, Introduction to Social Enterprise, Why Star SE; Models and Structures (2006)