SESP mokymosi būdai

SESP kursas bus sudarytas iš trijų skirtingų krypčių, kurie bus integruoti į holistinio mokymo koncepciją. Trys kryptys:

Kuravimo Kryptis
Vadovas kaip treneris susitiks su besimokančiaisiais (5/6 vadovais) keturiuose seminaruose: papildys kursą kitais elementais; suteiks paramą besimokantiesiems, kurie gali būti įvairiuose etapuose; lengvai atsakys besimokančiųjų mokymosi  poreikius; suteiks "praktinę" patirtį; aptars socialinių įmonių atvejus ir sėkmės istorijas. Vaidmenys yra: gyvi seminarai, pašalinant abejones dėl SESP mokymo plėtros, keitimasis patirtimi ir palengvinimas studijų diskusijų, pakvietimas įmonių atstovus su strateginio vadovavimo sėkmės istorijom.
Vadovas kaip kuratorius: pedagoginis mokymas per atstumą yra unikalus mokymas, teikiantis bendro pobūdžio paramą, reguliarius ryšius, suteikiantis grįžtamąjį ryšį, intensyvi virtuali palaikymo grupė integruoja visus besimokančius. Vaidmenys yra: paaiškinti lūkesčius, skatinti besimokančiojo motyvaciją, besimokančiųjų dalyvavimas ir priežiūrą, gyvas forumas internetu, patarimai, pritaikymas, mokymosi modulių aptarimas, suteikimas grįžtamojo ryšio, įvertinimas
Vadovavimas galiausiai apima veiklą, kuri yra grindžiama tiesioginia patartimi ir konsultavimu. Ši veikla apima SĮ vietoje tik vadovo ir besimokančiųjų privačius susitikimus internetu.  Šių veiklų dėmesys skiriamas tiesioginiam konsultavimo darbui, pritaikytas būtent atitinkamai SĮ. Be to, teikti paramą ir komentarus per visą SESP eigą ir  teikti pagalbą SĮ metu formuojant jų konkrečią strategiją.

Individuali kryptis
Šis kryptis koncentruojasi į individualaus mokymosi platformą ir atitinkamą pagalbinę medžiagą. Ji apima SESP kurso 7 modulius ir diagnostines priemones. Individualioje kryptyje galima rasti daugumą informacijos ir teorinės kilmės mokymosi medžiagos. Šių modulių turinys bus teikiamas e-platforma, kad būtų galima savarankiškai  mokytis, kai besimokantieji turi tam laiko. Medžiaga pateikta labai glaustai, daugiau sutelkiant dėmesį į centrinių socialinio verslumo sąvokų paaiškinimą ir palengvina kuravimo paramą.
Kiekvienas modulis socialiniam verslumo valdyme spręs vieną konkrečią sritį, tokią kaip strategijos, žmogiškieji ištekliai, rinkodara, lyderystė, kūrybiškumas ir naujovės, žalios politikos SĮ.

Grupės kryptis
Ši kryptis apima tos pačios grupės žmonių veiklą. Šių grupių formavimas yra centrinis elementas SESP projekte. Bendraamžių grupės turėtų būti gana mažos, leidžiančios  intensyvią vadovų paramą ir išsamų keitimąsi žiniomis. Kryptis apima keturis seminarus akis į akį, kur dalyviai gali tobulinti savo žinias, bet taip pat (gal net dar svarbiau) ruošti strategijų planus. Grupė taip pat gali keistis kontaktais ir turėtų palaikyti ir paraginti vienas kitą. Tai padės lengviau keistis idėjomis ir gauti atitinkamą grįžtamajį ryšį. Tokiu būdu socialinių įmonių vadovai gali mokytis vieni iš kitų ir socialinės įmonės strategijos kūrimo proceso sąveika gali būti naudojama optimaliai.

Šios trys kryptys kartu sudaro SESP mokymo kurso mokymo programą ir bus grindžiami šiais principais: pagerinti SĮ vadovų pasirengimą ir kvalifikaciją, siekiant sustiprinti  verslo valdymo gebėjimus ir, atsižvelgiant į nustatytus mokymosi poreikius, derinti procesą, grindžiamą mokymusi internetu, vienas prieš vieną sesijomis (seminarai) ir sudaryti modulius taip, kad jie atitiktų nustatytus mokymosi poreikius, ir pagal tai parinkti individualias mokymosi kryptis.