SESP turinys

Pirmasis skyrius skirtas kaip įvadas į SESP projektą. Jis taip pat išsamiai paaiškina  tris skirtingas mokymosi kryptis, kurios palengvins visų vartotojų mokymosi platformos prieigą.

Antras skyrius apžvelgia Socialinės ekonomikos koncepciją Europoje ir žiūri daugiau į  socialinio verslumo specifiką. Kas yra socialinės įmonės idėja ir jos pagrindinės chaakteristikos, siekiant pristatyti kai kuriuos iš pagrindinių dalykų, kuriuos reikia apsvarstyti įmonei pradedant veiklą.

Trečias skyrius analizuoja vieną iš svarbiausių socialinių įmonių valdymo specifikų.  Detaliai paaiškina tiek įmonės išorinę ir vidinę aplinkas, kartu su pagrindinėmis priemonėmis, kurias kiekvienas vadovas turi žinoti ir naudoti procesų planavimui ir organizavimui. Kai kurie iš svarbiausių analizės metodų yra nuodugniai aprašyti Šis skyrius atskleidžia kelis pagrindinius vadovavimo įgūdžius, kurie yra naudingi kiekvienoje įmonėje.

Ketvirtas skyrius analizuos koncepcijas ir verslo strategiją, įskaitant veiksmų planų sudarymą ir galimybes, kaip formuoti ir įvertinti strategijos įgyvendinimą. Kursas atskleis strateginius variantus ir būdus, kaip integruoti šią analizę MVĮ lygiu. Perskaičius šį skyrių, sužinosite apie organizacinių strategijų svarbą, orientuotą į įmonės bendruosius tikslus. Galiausiai, jūs sužinosite, iš ko susideda verslo plėtros koncepcija ir galimi būdai, kaip sėkmingai ją pasiekti.

Penkto skyriaus tikslas yra apžvelgti, kąs yra socialinis marketingas, kodėl socialiniai verslininkai privalo tai įtraukti į socialinės įmonės strategiją, ir kaip jie gali pasiekti maksimalių rezultatų ir prisidėti prie socialinių klausimų sprendimo, naudojant marketingo teorijas, įrankius ir metodikas. Šis skyrius apžvelgia pagrindines sąvokas, susijusias su socialine rinkodara ir rekomenduojamus veiksmus, socialiniams verslininkams, kurių reikia imtis, kad būtų veiksmingai plėtojama socialinės įmonės rinkodaros veikla. Skyrius trumpai pristato konkrečius SĮ rinkodaros veiklos įvaizdžius ir suteikti gaires jo įgyvendinimui.

6 skyrius pateikia žmogiškųjų išteklių valdymo koncepciją, taikomą mažosioms įmonėms, ir taip pat socialinėms įmonėms. Pagrindinis tikslas yra pabrėžti, žmogiškųjų išteklių valdymo privalumus, skatinti juos MVĮ ir SĮ. Taip pat šis skyrius pabrėžia mokymosi visą gyvenimą svarbą, kaip žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją.

7 skyrius pristato Diagnostikos mokymosi poreikių koncepciją ir apibrėžia mokymosi visą gyvenimą programos svarbiausias savybes. Be to, taip pat bus pateikiama informacija apie profesinio mokymo situaciją socialinėse įmonėse ir kaip teikti profesinio mokymus, kokių kompetencijų bus siekiama ir, galiausiai, kaip kurti strategiją, siekiant užtikrinti profesinį mokymą SĮ, kuris svarbus individualioms kompetencijoms, ne tik dabartinės, bet atsižvelgiant į ateities kompetencijas.

8 skyriaus pagrindinis tikslas yra padėti socialinių įmonių vadovams rasti tinkamą pusiausvyrą tarp vystymosi ir galimybių, nustatant svarbias taisykles jų veiksmingumą, kas tiktų sudėtingose ir kintančiose aplinkose. Skyrius trumpai pristato, kaip organizacinės kultūros plėtra nustato laipsnį, kuriuo kūrybiški sprendimai tampa skatintni, prižiūrimi ir vykdomi.

9 skyrius siekia parodyti, kaip įjungti verslą į žalias praktikas, ir suprasti, kad svarbu išlaikyti žalią strategiją. Žaliojo verslo sėkmė parodė, kad tai ekonomiškai tikslinga ir daryti verslą aplinkai nekenksmingu būdu. 9 skyrius paaiškina žaliojo verslo pagrindus ir parodo žalios strategijos įgyvendinimo metodus.

10 skyrius siekia parodyti, kaip strategijos ir planai virsta atskirais veiksmais, ir yra būtini siekiant didesnio verslo efektyvumo. Dabar, kai MVĮ pažįsta savo verslą, ir strategijas, reikalingas sėkmei, jie turėtų naudoti įvairias priemones ir metodus, kad strategija būtų sėkmingai įgyvendinta, ir išlaikyta. Šis skyrius apžvelgs metodus, norint veiksmingai įgyvendinti įmonės strategiją. Bus susiejamos strateginės iniciatyvos ir politika, kurios tikslas - plėtoti ir optimizuoti MVĮ.

Paskutinis skyrius supažindins su svarbiausiais kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo aspektais. Tolimesniuose skyriuose bus svarstomi praktiniai sprendimai ir koncepcijos; bus atskleisti kai kurie iš svarbiausių kokybės užtikrinimo metodų, kurie specialiai pritaikyti MVĮ, pavyzdžiui, visuotinės kokybės vadyba. Galiausiai šis modulis bus skirtas parodyti jums, kaip vertinimas, stebėjimas ir grįžtamasis ryšys gali būti naudojamas siekiant nuolat gerinti Jūsų įmonę. Baigę šį modulį jūs galėsite suprasti kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo koncepcijas, sąvokas ir metodus, kurie bus vaisingi jūsų socialinės įmonės valdymo procese.