Išplėstinis žodynas

Alternatyvi energija

yra ištekliai gamtoje, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą nulemia gamtos vyksmai: saulės šviesa, vėjas, upių tekėjimas, jūrų bangavimas, biomasės augimas, geoterminė energija. Beveik visų atsinaujinančiųjų išteklių pradinis šaltinis yra saulės energija.

Anglies dioksido pėdsakas

Asmens ar organizacijos CO2 pėdsakas – tai individo gyvenimo būdo ar įstaigos veiklos atspindys. Jį paliekame apie tai net nesusimąstydami – važiuodami liftu, naudodamiesi motorinėmis transporto priemonėmis, elektriniais prietaisais, šildydami ar kondicionuodami patalpas,  valgydami iš toli atvežtus daug „maisto mylių“ nukeliavusius maisto produktus. Anglies dvideginio pėdsakas – tai dėl individo ar organizacijos veiklos į atmosferą išmetamų CO2 dujų kiekis. Įstaigų atveju jis apskaičiuojamas sudedant visus institucijos darbe sunaudojamus iškastinius energijos išteklius, įskaitant apšildymo, kondicionavimo ir transporto išlaidas

Atsinaujinanti energija

energija, kuri ateina iš šaltinių, kurie natūraliai papildo save gana per greitą laiko tarpą. Pavyzdžiai atsinaujinančios energijos yra vėjo ir saulės energija.

Įkūnyta energija

Visas energijos kiekis, naudojamas produkto ar paslaugos kūrimui. Tai apima energijos naudojimą kalnakasybai ar žemdirbystei, perdirbimui, gamybai, ir produktų transportavimui.

Įmonės analizė

apima pagrindinę informaciją apie įmonę, pavyzdžiui, misijos apibūdinimas, tikslus ir vertybės. Dėmesys taip pat skiriamas verslo poreikių sampratai, starteginės krypties ir iniciatyvų nustatymui.

Įmonės misija

turėtų vadovautis organizacijos veiksmais, išdėstyti savo bendrą tikslą, kelią, o vadovas priimti atitinkamus sprendimus. Jis nustato pagrindus ir kontekstą, per kurį bendrovės strategijos yra suformuluojamos.

Įmonės vizija

yra rasti optimalų ir harmoningą visų susijusių ir suinteresuotų šalių bei grupių pusiausvyrą. Dėl to, įmonės vizija turėtų būti nukreipta į įvairias grupes bei šalis.

Žinių valdymas

yra  kurimas, nustatant, užfiksuojant ir dalintantis žiniomis. Tai yra apie tai, kaip panaudoti teisingas žinias, reikiamoje vietoje, reikiamu laiku, ypač įtakojant veiksmą arba sprendimą.

 

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti žodyną PDF formatu