SESP komponentai

Įdiegimo etapas
Įdiegimo etapas yra dalis mokymosi. Pirmajame etape, dalyviai bus informuoti apie programą ir gaus įvadinę medžiagą apie SESP, tada jie bus paprašyti panaudoti diagnostikos įrankį ir aptarti savo rezultatus su vadovu, jei pagrindiniai ginčijami  klausimai turi įtakos SĮ efektyvumui. Vadovas panaudos surinktą informaciją plėtoti mokymosi planą. Įvedimo etape bus taip pat seminaras (grupės posėdis). Šio pirmojo susitikimo metu e-mokymosi platforma, taip pat kurso medžiaga  bus pristatyta dalyviams.

Diagnostikos įrankis
Diagnostinė priemonė susideda iš elementų, kurie yra naudojami SESP kurse.   Kiekvienas iš punktų bus sudarytas iš trijų pranešimų, kiekvienas yra prijungtas prie konkretaus mokymosi turinio SESP programoje. Priklausomai nuo atsakymų, automatinis sąrašas pateiks pasiūlymus, kurie  turėtų būti dalyvių dėmesio centre.

Mokymosi sutartis
Šis SESP komponentas yra neprivalomas, paliekant besimokančiajam  nuspręsti, ar jis reikalingas. Diagnostinė priemonė bus naudojama kaip pagrindas mokymosi planui. Mokymosi planas parodo grupės pasiruošimą, vadovą ir besimokančius asmenis, tam tikrų tikslų pasiekiamumą, įskaitant mokymą temų, kurios atitinka diagnostikos įrankio rezultatus. SESP pateikia automatiškai sugeneruotą šabloną (nuo diagnostikos priemonių), kuris gali būti parengtas vadovo ir dalyvių, jei jie nori tai padaryti. Per orientacinį periodą individualaus mokymosi sutartis bus skirta kiekvienam dalyviui.

Mokymosi modulis
Moduliai suteiks žinių apie socialinio verslumo vadybą, analizes, formuluojant ir įgyvendinant strategijas, rinkodarą, žmogiškųjų išteklių valdymą, lyderystę, kūrybiškumą, inovacijas ir socialinį žalią verslą. Internetinė mokymosi programa bus sudaryta iš 7 modulių.
Modulių turinys yra labai trumpas, pristatanti pagrindinius principus, demonstracijas ir pavyzdžius, integruojantis naujai įgytas žinias SĮ strategijos kūrimui. Norėdami užbaigti visus skyrius, besimokantysis turi praleisti nuo 20 iki 40 val. (Įskaitant pavyzdžius ir praktinius užsiėmimus). Visas mokymosi turinys yra patalpintas e-mokymosi platforma.