3. Jūsų išteklių vertinimas/ strateginė analizė

Mokymosi objektas
Pirma, šis skyrius paaiškins tam tikrus specifinius klausimus, susijusius su socialinių įmonių valdymu. Toliau kurse bus apžvelgta organizacinė aplinka, kurioje numatyti visi aplinkos veiksniai, kurie gali turėti didelės įtakos jūsų bendrovės veiklai. Tai padės jums suprasti, kas atsitiks tiek jūsų įmonės viduje, tiek už jos ribų ir pateiks pasiūlymus, kaip integruoti aplinkos analizę į jūsų verslo strategiją ir metodus. Kad būtų galima atlikti aplinkos analizę, vadovai pirmiausia turi suprasti, kokia organizacinės aplinkos struktūra.

Numatomas laikas

Jūs turėtumėte užtrukti apie 90 minučių.

Įvadas

Nors socialinė įmonė turi konkrečius vadovavimo įgūdžius, elementarios žinios išlieka tos pačios, kaip ir tradicinės MVĮ.
Todėl svarbu, kad jūs ne tik labai gerai žinotumėt jūsų įmonės vidaus aplinką, bet taip pat galėtumėte analizuoti verslo procesus ir organizacinę bei hierarchinę įmonės struktūrą, nes analizė yra pirmasis žingsnis siekiant patobulėjimo. Lūžio analizė ir sąnaudų - pelno analizė yra būdai, sutelkiantys dėmesį į jūsų kompaniją, jūsų tiekėjus ir jūsų klientus, o lyginamosios ir SWOT analizės metodai leis jums pažvelgti į savo konkurentus.
Išorinė aplinka yra labai svarbus veiksnys, kuris didžia dalimi lemia jūsų įmonės sėkmę. Turite atitikti klientų lūkesčius, o tiekėjai privalo suteikti jums svarbius išteklius. Technologijos yra procesų varomoji jėga ir jūsų konkurentai nori plėsti savo rinkos dalį jūsų įmonės išlaidų sąskaita. Porterio penkių jėgų modelis padės jums analizuoti visas suinteresuotąsias šalis ir savo įmonės konkurencijos pozicijas. Strateginės grupės yra detalesnis, išsamesnis būdas stebėti savo bendrovės poziciją konkurencijos rinkoje.