Išplėstinis žodynas

Saulės energija

Galia gaminama saulės arba fotoelektros elementų.

Sąžininga prekyba

Socialinis judėjimas, skatinantis darbo strandartus, teisingą atlyginimą. Įgyvendinta 1997 ši iniciatyva yra teisiškai įpareigojantis susitarimas, kuriuo daugiau nei 160 šalių sutiko sumažinti savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 5,2 procentais.

Sąnaudų ir naudos analizė

svarsto ir kiekybiškai būsimą naudą, kuri yra ne tik piniginė išraiška. Tai gana stiprus metodas, kuris gali išvesti investicinių alternatyvų vertę.

Socialinė ekonomika

"Socialinė ekonomika" plačiai žinomas kaip trečiojo sektoriaus organizacija. Tai nėra nei privačios pelno organizacijos, nei valdžios. Trečiasis sektorius susideda iš asociacijų, labdaros organizacijų, bažnyčių, klubų, visuomeninių organizacijų, kooperatyvų, savidraudos įmonių, ne pelno siekiančių organizacijų, profesinių sąjungų ir kt.

Socialinės įmonės yra dalis platesnio masto socialinės ekonomikos arba "trečiasis sektorius", kuri apima visas organizacijas, kurios nėra nei viešojo, nei privataus sektoriaus dalis. Socialinių įmonių vaidmuo yra stiprinti socialinės ekonomikos ir saugių vietinių išteklių plėtrą, siekiant pasiūlyti socialines paslaugas pažeidžiamoms visuomenės grupėms, kurioms reikalinga pagalba, kad būtų nepriklausomos.

Socialinės įmonės

Ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti ekonominę veiklą, siekianti generuoti pelną, kuris apima organizacijos socialinės veiklos išlaidas.

Socialinis verslumas

yra socialinės problemos pripažinimas ir verslumo principų naudojimasnorint pasiekti norimus socialinius pokyčius. Tai galima pasiekti per savosios įmonės valdymą. Nors verslininkas paprastai matuoja veiklos rezultatus pagal pelno dydį, socialiniai aktyvus verslininkas šią naudą matuoja pagal grįžtamąjį ryšį visuomenei. Taigi, pagrindinis socialinio verslumo tikslas yra toliau plėsti socialinius, kultūrinius ir aplinkos apsaugos tikslus.

Strategijos įgyvendinimas

tai valdymo sprendimo ar sprendimų tam tikros sistemos problemoms spręsti, jos kokybiniams pokyčiams, pasirengimo jiems ir jų įgyvendinimo procesui, apimančiam visą ciklą – nuo sprendimo idėjos iki sprendimo rezultatų (tokia strategijos rengimo ir įgyvendinimo samprata išreiškia strategijos nuostatas, numatančias galimybę sprendimų rengimą ir įgyvendinimą disujungti į vieną nedalomą tęstinį procesą, kurio metu ankstesni sprendimų variantai galėtų būti koreguojami, pritaikant juos prie realiu laiku nenutrūkstamai vykstančių pokyčių ir orientuojantis į nenutrūkstamai atsinaujinančias idėjas bei požiūrius į problemas), skatinti

Strateginė analizė

yra vienas iš pagrindinių ir naudingiausių įrankių strateginio verslo planavime. Jame galima nustatyti savo organizacijos pozicijąir palyginti visa tai su konkurencinga rinka.

Strateginė lyginamoji analizė

yra lyginimas to, ką jūsų įmonė daro su augančia pramone. Ji atspindi ilgalaikę įmonės kryptį, lyginant dabartinius rezultatus su konkurencingomis įmonėmis.

Strateginis pasirinkimas

yra apibrėžtas, kaip pasirinkimas geriausių veiksmų, vertinant savo strateginius variantus.

SWOT analizė

nagrinėja stipriąsias ir silpnąsias įmonės puses, taip pat galimybes ir grėsmes, kurias kelia išorinės aplinkos, taip pat išoriniai veiksniai.

 

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti žodyną PDF formatu