Įvadas

SESP projektu siekiama perduoti  novatoriškus mokymosi modelius ir (e-) mokymosi turinį, kuris yra pakankamai lankstus, kad būtų galima spręsti  socialinio verslumo konkrečius poreikius (laiko ir vietos lankstumą), kurie yra pritaikomi ir moduliniai (įvairių tipų, sektorių), atspindi galutinių  vartotojų praktinių praktinius poreikius. Šiuo projektu siekiama patobulinti Stratetgy Train projekto mokymo modulį, susijusį su įmonės strategijos ir strateginio valdymo metodikomis. Nematerialusis SESP projekto rezultatas yra naujovė, gaunama iš mokymo planų ir mokymo programų, kurios bus atitinkamai pritaikytos sprendžiant konkrečius socialinio verslumo strateginio planavimo poreikius. Tikslinė grupė taip pat prisidės prie geros praktikos pavyzdžių ir atvejų tyrimų.