Išplėstinis žodynas

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys/taisyklės

apima visus įmonės principus, kurie yra bendri su visomis suinteresuotosiomis šalimis, tiek rašytiniu formatu tiek verbaliniu būdu. Įmonės principai diktuoja elgesio gaires tiek įmonei tiek jos aplinkai. Jie išreiškia vizija, įmonės vertybes, normas ir idealus, kurie sudaro tokios įmonės kultūrą.

Personalo ugdymas

Personalo mokymas ar kvalifikacijos kėlimas yra labiau susijęs su ta darbuotojų kvalifikacija, kuri reikalinga šiuo metu jų užimamoms pareigoms atlikti. Tuo tarpu žmogiškųjų išteklių ugdymas susijęs su kvalifikacija, kuri bus reikalinga ateities darbams atlikti. Taigi žmogiškųjų išteklių ugdymo sistema yra orientuota į ateitį, ji įgalina greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją ir suteikia organizacijai tam tikrą pranašumą konkurencinėje kovoje.

Antra, žmogiškųjų išteklių ugdymo sistemos tikslai turi būti formuluojami atsižvelgiant į įmonių ir jų darbuotojų interesus. Jau buvo minėta, kad Lietuvoje dažniausiai žmogiškųjų išteklių mokymas organizuojamas, kai reikia patenkinti tam tikrus įmonių poreikius. Tuo tarpu žmogiškųjų išteklių ugdymo strategija bus veiksminga ir motyvuojanti tik tuo atveju, jei ji suderins abiejų pusių tikslus.

Po-vartotojiškumas

Medžiaga, kuri pirmą kartą buvo naudojama vartotojo, o dabar perdirbta į kažką kita.

pre-consumer / post industrial

Medžiaga, kuri atėjo iš gamybos proceso.

 

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti žodyną PDF formatu