Downloads

Download the training material as PDF for offline-reading.

Skyrius 1: Įvadas

SESP_Unit_1_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 2: Socialinio verslumo ir jo strategijos analizė

SESP_Unit_2_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 3: Jūsų išteklių vertinimas/ strateginė analizė

SESP_Unit_3_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 4: Strategijos formulavimas

SESP_Unit_4_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 5 Socialinis marketingas ir Socialinė įmonė. Jūsų marketingo strategijos planavimas

SESP_Unit_5_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 6: Žmogiškųjų resursų valdymas

SESP_Unit_6_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 7: Mokymosi poreikių diagnostika

SESP_Unit_7_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 8: Kūrybinio požiūrio taikymas socialiniam verslumui, siūlant produktus ir paslaugas.

SESP_Unit_8_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 9: Tapk Žaliu

SESP_Unit_9_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 10: Strategijos įgyvendinimas

SESP_Unit_10_FINAL_DONE.pdf

Skyrius 11: Kontrolė ir kokybės užtikrinimas

SESP_Unit_11_FINAL_DONE.pdf