Tietoa

SESP Projekto

SESP projektas ketina perduoti parengtus naujoviškus mokymosi modelius ir (e-) mokymosi turinį, kuris yra pakankamai lankstus spręsti konkrečius socialinius verslininkystės poreikius (laiko ir vietos lankstumas), yra priimtinas ir modulinis (įvairių sluoksnių, sektorių) ir atspindi praktinius poreikius galutiniams vartotojams. Projektas ketina atnaujinti sukurtą Strategy-Train modelį, skirtą įmonių strategijas ir strateginio valdymo sprendimus priimantiems asmenims. Nematerialus SESP projekto rezultatas yra naujoviška mokymo programa, kuri bus pritaikyta spręsti konkrečius socialinius verslininkystės strateginio planavimo poreikius. Tikslinė grupė taip pat bus įtraukta per geros praktikos pavyzdžius bei atvejų tyrimus.

SESP dėmesys skiriamas socialinių įmonių vadovams / sprendimų priėmėjams, nepriklausomai nuo sektoriaus, kuriam jie priklauso:

  • Pirminė tikslinė grupė: vadovai / savininkai / socialinių įmonių sprendimų priėmėjai
  • Antrinė tikslinė grupė: švietimo įstaigų vadovai, instruktoriai, auklėtojai, treneriai, konsultantai.

http://www.sesp-project.eu

Flyer download: